Banery i animacje:

Double Billboard
Half Page
Wideboard
Double Billboard
Double Billboard
Billboard (970x250)
Double Billboard
Toplayer
Double Billboard
Billboard
Toplayer
Toplayer
Toplayer
Square
Double Billboard


Prezentacje multimedialne i aplikacje:

Konfigurator Kolorów
System infokiosków
Prezentacja multimedialna